Visie

Vanuit de gedachten dat ieder kind een gezonde, veilige en kansrijke omgeving verdiend, zijn wij een zorgboerderij gestart waar kinderen hun Eigen Kracht kunnen (her)ontdekken. Om hun Eigen Kracht te vinden, bieden we de kinderen een veilige plek met nabijheid, aandacht en structuur. Het is voor Eigen Kracht het verlangen om hiermee kinderen te helpen, te ondersteunen en richting te geven in hun leven.

 

De kinderen waar wij voor mogen zorgen hebben een rugzakje en zijn bekend met verstoorde patronen van hechting. Ze komen uit gebroken gezinnen, hebben te maken gehad met afwijzing, met verwaarlozing, hebben veel ruzie gezien en hebben wellicht gezien wat de effecten zijn van verslavingen. Kortom de kinderen zijn beschadigd en worden vaak ook KOPP kinderen genoemd. Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen. 

 

Wij geloven dat onze aanpak een herstellende werking zal hebben voor kinderen. Zorgboerderij Eigen Kracht zal een veilige haven voor kinderen moeten zijn. Een plek waar elk kind ontspanning zal vinden. Een plek waar het kind mag zijn wie hij/zij wil zijn en versterkt wordt in zijn/haar Eigen Kracht.

Missie

Wij zijn ervan overtuigd dat de omgeving incl. het systeem de belangrijkste hoeksteen vormt voor een positieve ontwikkeling van een kind. Wanneer kinderen vastlopen en een grotere kans hebben op onveilige hechtingspatronen, om welke reden dan ook, geloven wij dat zij het beste af zijn op locaties waar ruimte is voor onvoorwaardelijke acceptatie: een zorgboerderij. 


Het blijkt dat kinderen beter af zijn in gestructureerde nagebootste situaties dan in een onveilige thuissituatie. Door de vaste, constante setting leren kinderen de wereld te ontdekken en zichzelf te ontwikkelen waarmee ze nieuwe hechtingspatronen leren. Ieder kind verdiend de kans om op te groeien met warmte, veiligheid en acceptatie. Een omgeving waar we samen op zoek zullen gaan naar de positieve kanten van ieder individu. Samen elkaars krachten en talenten ontdekken én ontwikkelen. Ieder kind is uniek en doet er toe. Onze aanpak zal kinderen helpen een positiever beeld over zichzelf en hun omgeving te vormen. 


Als je als kind niet meer bij je eigen ouders tot ontwikkelen komt, dan is het belangrijk dat je ergens naartoe kunt waar je je veilig en geaccepteerd voelt. Waar gekeken wordt naar jouw persoonlijke behoeften om vanuit primaire bouwstenen tot ontwikkeling te komen.

Adres

Heikampseweg 41
5254 XX De Mortel

Openingstijden

Ma-vrij: ~9:00-17:00~
Zat-Zon: Gesloten

Contactgegevens

T +31 630175254
E info@eigenkrachtzorg.nl