Privacyverklaring

Zorgboerderij Eigen Kracht verwerkt gegevens van cliënten contactpersonen, medewerkers, vrijwilligers, stagiaires, sollicitanten en leveranciers. Hiermee wordt zorgvuldig omgegaan met als norm de momenteel geldende wettelijke richtlijnen.

Privacy- en cookieverklaring

Zorgboerderij Eigen Kracht respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website. Alle persoonlijke informatie die wordt verstrekt behandelen wij altijd vertrouwelijk. Je gegevens gebruiken wij alleen om aan diensten te voldoen waar je om gevraagd hebt.

Gebruik van persoonsgegevens

Zorgboerderij Eigen Kracht kan persoonsgegevens over jou gebruiken doordat je de website of diensten van Zorgboerderij Eigen Kracht gebruikt, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Zorgboerderij Eigen Kracht hebt verstrekt.

Zorgboerderij Eigen Kracht kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Je voor- en achternaam
 • Je adresgegevens
 • Je telefoonnummer
 • Je e-mailadres
 • Je IP-adres
 • Gegevens die (als bijlage) worden meegestuurd bij bijv. sollicitaties

Waarom hebben we deze gegevens nodig?

Om je een optimaal werkende website te geven en van eventuele diensten van Zorgboerderij Eigen Kracht gebruik te maken is het nodig dat we persoonsgegevens opslaan.

Zo kan het zijn dat we persoonsgegevens gebruiken voor:

 • Een optimaal gebruik van de functionaliteiten op onze website
 • Relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt
 • Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website
 • Het versturen van mails
 • Het uitvoeren van een sollicitatieprocedure

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Verzamelen en vastleggen gegevens deelnemers

Tijdens de intake geeft deelnemer of diens contactpersoon gegevens door. Al de gegevens worden opgeslagen in het cliëntenregistratie systeem “ONS” van Nedap. Zes weken na aanvang van de eerste zorgdag zal het zorgplan opgesteld worden. Het zorgplan is een belangrijk onderdeel van het dossier, hierin staat relevante achtergrond- informatie, de gestelde zorgdoelen met daarbij de acties, rapportages en de evaluaties. Gegevens zijn nodig voor de onderlinge contacten en om goede zorg te kunnen bieden.

 

Zorgboerderij Eigen Kracht is aangesloten bij stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid. (SZZ) (Cliëntadministratie). Door het zorgplan te accorderen, tekent men gelijktijdig voor de overeenkomst met de zorgboerderij en SZZ.( voorwaarden SZZ).

 

Door het gebruik van ‘ONS’ voor zorgdossier en zorgmail, voldoet de zorgboerderij aan de vereiste criteria bij het vastleggen of versturen van gevoelige informatie. Online is het mogelijk om via CarenZorgt, de planning, rapportages en zorgplannen in te zien. Berichten met gevoelige informatie kunnen via de familiecommunicatie in CarenZorgt beveiligd naar de zorgboerderij verstuurd worden.

 

Buitenom het programma “ONS” is er een aanwezigheidsregistratie op de computer. Dit is nodig om per dag een aanwezigheidsregistratie te hebben op papier, zowel van deelnemers als van medewerkers.

Beeldmateriaal

Er worden zo nu en dan foto’s gemaakt op de zorgboerderij waar men herkenbaar op staat. Er worden geen videobeelden van de deelnemers gemaakt.

 

Dit beeldmateriaal zal alleen gebruikt worden om informatie te delen via de site, fotoboekje, nieuwsbrieven en andere print of digitale informatie met eventueel vermelding van naam. Het persoonlijk beeldmateriaal wordt voor dit doel bewaard, dit kan ingezien en indien gewenst verwijderd worden. Er zullen alleen foto’s verwerkt worden met persoonlijke ondertekende toestemming. Deze toestemming geldt voor beeldmateriaal dat door de zorgboerderij zelf of in opdracht van de zorgboerderij wordt gemaakt.

 

Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken.

SSL-certificaat

Wij nemen de bescherming van onze bezoekers serieus. De website van Zorgboerderij Eigen Kracht maakt gebruik van een SSL Certificaat zodat jouw gegevens niet in verkeerde handen vallen

Inzage en wijzigingen van jouw persoonsgegevens

De medewerkers op de zorgboerderij zijn op de hoogte van hoe om te gaan met de persoonsgegevens. Datalekken moeten gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).


Ieder heeft het recht om, indien nodig een klacht in te dienen bij de AP omtrent het verwerken van zijn of haar gegevens.


Eventuele aanpassingen of veranderingen in de manier van gegevensverwerking kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.


Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.