Klachtenregeling

Het kan gebeuren dat je een klacht hebt over de zorgboerderij. Een klacht is dat u aangeeft dat u ontevreden bent over hoe je behandeld bent door een eigenaar/medewerker van de zorgboerderij.

 

Klachten kunnen gaan over:

 • Meningsverschillen over de verleende zorg en het behandelplan
 • De manier waarop de zorgaanbieder met u omging
 • schending van privacy

Stap 1

Bespreek de klacht met de zorgboerin, rechtstreeks of met een vertrouwenspersoon
 • Bespreek de klacht, op een rustig tijdstip, met de zorgboerin en maak een afspraak voor een gesprek over de klacht. Uiteraard mogen ouders of vertegenwoordigers mee.
 • Liever de klacht bespreken met een onafhankelijk vertrouwenspersoon. Ga een gesprek aan met de vertrouwenspersoon van de zorgboerderij. Eigen Kracht is aangesloten bij Zorgbelang en zij kunnen u begeleiden in het gesprek op de zorgboerderij. Zie Vertrouwenspersoon voor meer informatie.
Kom je er niet uit met de zorgboerin of de vertrouwenspersoon, dan kunt u naar stap 2 of stap 3.

Stap 2

Dien een klacht in bij de Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg

Schrijf een brief of E-mail naar de Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg.

Vermeld in de brief:

 • Uw naam, adres, telefoonnummer en dat van uw wettelijke vertegenwoordiger of diegene die u helpt bij het maken van de brief;
 • De naam, het adres en het telefoonnummer van de zorgboerderij en de persoon over wie u een klacht indient;
 • Een zo’n uitgebreid mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover u een klacht hebt;
 • De reden waarom u hier een klacht over heeft;
 • Een beschrijving over wat u al hebt ondernomen om tot een oplossing van de klacht te komen.

Stuur de brief naar:

Klachtencommissie Landbouw en Zorg
Postbus 245, 6700 AE Wageningen
of e-mail: info@iar.nl

  • U kunt ook gebruik maken van een formulier dat te vinden is op de website van de Klachtencommissie.

De landelijke klachtencommissie gaat de klacht dan onderzoeken. Het kan zijn dat u wordt gebeld of dat de commissie op de zorgboerderij of andere locatie op bezoek komt om meer informatie te vragen aan u en aan de zorgboerderij. Na een paar weken krijgt u bericht van de klachtencommissie. De commissie geeft dan aan of de klacht inderdaad terecht is en welke dingen er zouden kunnen verbeteren.

Informatie over de klachtafhandeling kan ook telefonisch worden opgevraagd: 0317-424181

De behandeling van de klacht door de klachtencommissie brengt voor de klager geen kosten met zich mee.

Voor meer informatie over en het reglement van de Geschillencommissie Landbouwzorg zie: https://www.iar.nl/klachtencommissie/

Stap 3

Maak je geschil aanhangig bij de geschillencommissie landbouwzorg

Kom je er na het indienen van een klacht bij het klachtenloket niet uit of krijgt u hierop geen reactie, dan heeft u een ‘geschil’. U kunt met uw klacht terecht bij De Geschillencommissie. SZZ is aangesloten bij de commissie ‘Zorg Algemeen’.

Hoe u een klacht indient vindt u op www.degeschillencommissiezorg.nl