Doelgroep

Voor kinderen waar het thuis niet altijd fijn is

Tot deze doelgroep behoren kinderen met een rugzakje. Hierbij richten wij ons specifiek op kinderen met hechtingsproblemen i.c.m. met milde gedragsproblematiek, kinderen met een lage sociale emotionele ontwikkeling of kinderen met beperkingen in het autistisch spectrum. Door de opgedane ervaring en scholingen in de afgelopen jaren hebben wij gemerkt dat op deze terreinen onze kracht ligt. Op deze gebieden kunnen wij onderscheid maken en van toegevoegde waarde zijn voor kinderen. 

 

De zorgboerderij staat open voor kinderen in de leeftijdscategorie 6 tot 14 jaar. We zullen ons primair richten op kortdurende trajecten. Het is ons doel en streven dat kinderen op korte termijn ontwikkelstappen maken en deze kunnen voortzetten in het systeem en de samenleving. 

 

Voor begeleiding op bij Eigen Kracht is een geldige indicatie van het Centrum Jeugd en Gezin een vereiste. Nadat de jeugdzorg de verantwoordelijkheid voor afgifte van een indicatie bij de gemeente heeft gelegd, zal er samen met de gemeente gekeken worden welke indicatie aansluit bij de behoeften van het kind. Wanneer u denkt dat uw kind jeugdhulp nodig heeft, neem dan eerst contact op met het sociaal domein van uw gemeente. Zij zullen met u bepalen welke zorg het beste past.

Adres

Heikampseweg 41
5254 XX De Mortel

Openingstijden

Ma-vrij: ~9:00-17:00~
Zat-Zon: Gesloten

Contactgegevens

T +31 630175254
E info@eigenkrachtzorg.nl