Werkwijze

Hoe gaan we te werk

Om op de juiste wijze aan te sluiten bij jouw kind, is er bij begeleiding altijd sprake van maatwerk. De eerste stap richting de start van een traject is contact met de gemeente. Zij zullen samen met jullie kijken naar wat passend en mogelijk is. Het eerste contact met de zorgboerderij zal via de gemeente verlopen. Daarna is het kijken of er sprake is van een match met het kind. Vanuit ons gezien, maar ook vanuit het kind en de wettelijke vertegenwoordigers van het kind. Wij geloven dat er alleen sprake kan zijn van een fijne en vruchtbare samenwerking als er sprake is van wederzijds respect en vertrouwen. Dit gebeurt samen aan de hand van een eventuele rondleiding of kennismaking. We zullen uitgebreid informatie geven over de mogelijkheden bij ons en u kunt al uw vragen stellen.

1. Intake

Na aanmelding wordt er gestart met een intake gesprek, waarbij de hulpvraag in kaart wordt gebracht. Ervaren problemen, aandachtspunten, eventuele eerdere onderzoeken, achtergrond en de gezinssituatie zijn onderwerpen die tijdens het intakegesprek aan bod zullen komen. Ook positieve kanten en de krachten komen aanbod.

2. Begeleidingsplan

Aan de hand van alle informatie stellen we samen met u en uw kind doelen op. Deze doelen gelden voor de komende 3 maanden. Deze doelen vormen samen met de informatie het begeleidingsplan oftewel een plan van aanpak. Na 3 maanden wordt er een evaluatiegesprek ingepland waarin het gehele traject wordt besproken. Er wordt gekeken of doelen behaald zijn, aangepast dienen te worden of nieuwe doelen nodig zijn.

 

Tussentijdse gesprekken zijn altijd mogelijk.

3. Van start

Wanneer de indicatie binnen is en het plan is ondertekend kunnen we starten met de begeleiding. Deze zal de vorm krijgen van wat er onderling is afgesproken en is vastgelegd in het begeleidingsplan.

 

Enkele activiteiten die gedurende de begeleiding naar voren zullen komen zijn

 

Werken in de (moes)tuin

Meehelpen op het melkveebedrijf
Educatieve activiteiten
Snoezelen
Creatieve activiteiten
Verkleden
Omgang en spelen met dieren

Wanneer er wensen en ideeën zijn voor activiteiten dan horen we deze graag!

Adres

Heikampseweg 41
5254 XX De Mortel

Openingstijden

Ma-vrij: ~9:00-17:00~
Zat-Zon: Gesloten

Contactgegevens

T +31 630175254
E info@eigenkrachtzorg.nl